Podrobné hledání s mapou na ŽivéObce.cz

Vítání občánků

Motto: Dítě je knihou, kterou Bůh dal rodičům, aby z ní četli a aby do ní psali.

Několikrát do roka se v obřadní místnosti na Obecním úřadě koná tradiční vítání občánků. Nově narozené děti vítají členky Sboru pro občanské záležitosti. Činnost sboru má v naší obci dlouholetou tradici a kromě vítání občánků zahrnuje také blahopřání občanům k jejich životním jubileím a předávání květin nejstarším občanům v obci.

U příležitosti přivítání novorozených dětí mezi občany obce Chaloupky připravují členky sboru krátkou slavnost v místní obřadní síni. Po úvodním slově paní Marcely Špatenkové následuje krátké kulturní vystoupení v podání místních dětí, které svojí recitací básniček dokreslují slavnostní atmosféru. Potom přednese slavnostní projev starosta obce pan Jiří Chvojka. Po projevu jsou rodiče vyzváni, aby se podepsali do pamětní knihy a pak jim členka sboru paní Jitka Stupková předá drobné dárky – pamětní list, plyšovou hračku a květinu. Rodiče jsou ještě společně se svými dětmi vyfotografováni do kroniky a celá slavnost je zakončena slavnostním přípitkem s představiteli obce.

Obecní úřad Chaloupky přeje všem narozeným dětem šťastný život plný lásky a jejich rodičům splněná očekávání, která ve svých dětech mají.

2015

2014