Podrobné hledání s mapou na ŽivéObce.cz

Aktuality

M I K U L Á Š S K Á
N A D Í L K A
Mikulášská nadílka
M I K U L Á Š S K Á
S P O N Z O Ř I
Mikulášská nadílka, sponzoři
O P O N A  2022
Opona 2022
P O P L A T K Y
Poplatky na rok 2022 [pdf]
S B Ě R N Ý   D V Ů R
H O Ř O V I C E - provoz [pdf]
S T Ř E L B Y
rozpis listopad 2022 [pdf]
P O V O L E N K Y
Vydávání povolení k průjezdu CHKO Brdy - registrace osobně na OÚ Chaloupky [html]
SMS R O Z H L A S
Informování občanů prostřednictvím SMS - služba k Rozhlasu obce [html]
V L Á D A      Č R
N E J R Y C H L E J Š Í     A K T U A L I T Y
!!! P R E V E N C E !!!
Dbejte na důkladnou hygienu, zejména mytí rukou a další... [html]
Co je koronavirus?
Základní fakta koronaviru SARS-CoV-2 [html]
Příznaky koronaviru
Koronavirus a nemoc COVID-19 ve srovnání s ostatními nemocemi [html]
ČEZ distribuce
končí s oznamováním odstávek elektřiny formou vylepování tištěných letáků [pdf]
ČEZ Distribuce – Plánované odstávky