Podmínky zapůjčení Povolení VLS k průjezdu
vozidla lesem v úseku Neřežín – Obecnice

V Chaloupkách, 15.března.2017