SDĚLENÍ

OBČAN DŮCHODOVÉHO VĚKU S TRVALÝM POBYTEM V OBCI CHALOUPKY, KTERÝ UZAVŘEL SMLOUVU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU O DOVOZU OBĚDŮ, MŮŽE POŽÁDAT PÍSEMNĚ OÚ CHALOUPKY O ÚHRADU DOVOZU TĚCHTO OBĚDŮ.