Podrobné hledání s mapou na ŽivéObce.cz

Vítání občánků

Motto: Dítě je knihou, kterou Bůh dal rodičům, aby z ní četli a aby do ní psali.

Několikrát do roka se v obřadní místnosti na Obecním úřadě koná tradiční vítání občánků. Nově narozené děti vítá starosta obce s členkami Kulturní komise a Sboru pro občanské záležitosti. Činnost sboru má v naší obci dlouholetou tradici a kromě vítání občánků zahrnuje také blahopřání občanům k jejich životním jubileím a předávání květin nejstarším občanům v obci.

U příležitosti přivítání novorozených dětí mezi občany obce Chaloupky připravují členky sboru krátkou slavnost v místní obřadní síni. Po úvodním slově paní Mgr. Jany Plecité následuje krátké kulturní vystoupení v podání místních dětí, které svojí recitací básniček dokreslují slavnostní atmosféru. Potom přednese slavnostní projev starosta obce pan František Charvát. Po projevu jsou rodiče vyzváni, aby se podepsali do pamětní knihy, členka sboru paní Jana Plecitá s panem starostou Františkem Charvátem předá drobné dárky – pamětní list, finanční dar a květinu. Rodiče jsou ještě společně se svými dětmi vyfotografováni do kroniky a celá slavnost je zakončena slavnostním přípitkem s představiteli obce.

Obecní úřad Chaloupky přeje všem narozeným dětem šťastný život plný lásky a jejich rodičům splněná očekávání, která ve svých dětech mají.

Síň obecního úřadu v Chaloupkách

sobota, 1.8.2020, 14:00h - David Šťastný, Amálie Jarolímová

neděle, 2.8.2020, 13:00h - Alžběta Šebková, Šimon Stach

neděle, 2.8.2020, 13:30h - Veronika Bogdanová, Eliška Kolářová

neděle, 2.8.2020, 14:00h - Anna Titlová, Martina Mandová

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky